Missie en visie

Van Hek & Lelieveld is volledig thuis in de wereld van het MKB bedrijf. Wij zien ondernemers als mensen die kansen zien, markten en producten ontwikkelen en ontdekken, mensen die innoveren en zich aanpassen aan gewijzigde omstandigheden. Vanuit deze visie verrichten wij onze werkzaamheden.

Van Hek & Lelieveld wil een bijdrage leveren aan een betere bedrijfsvoering van haar cliënten. Dit doen wij door de controllers en HR functies in te vullen.

Daarnaast bieden wij concrete voorstellen voor verbetering van interne controlemaatregelen door managementinformatie en analyses op te stellen en bedrijfsrisico’s, financiële en operationele risico’s in kaart te brengen.

Wij bieden tevens ondersteuning in de opzet en de uitvoer van het HR beleid.
van Hek & Lelieveld - de navigator voor het MKB